Trương Thị Phượng

Trương Thị Phượng

(Phuong Truong)

Tổng số km đã chạy: 264km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 5km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Eat clean Eat safe 10km
Huy chương Run For Sharing 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km