Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nguyễn Thị Ngọc Anh

(Ngoc Anh)

Tổng số km đã chạy: 103km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Eat clean Eat safe 21km
Huy chương Run For Sharing 42km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 21.5km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 5km
 • Còn 5km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 26.8km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 42.2km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 5.3km / 20km
 • Còn 14.7km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 34km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 37.9km / 36km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành