Trịnh Hòa

Trịnh Hòa

(Trịnh Hòa)

Thành tích

Huy chương Eat clean Eat safe 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Eat clean Eat safe 10km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 11.5km / 42km
 • Còn 30.5km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 19.5km / 20km
 • Còn 0.5km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 22.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 10.3km / 20km
 • Còn 9.7km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 15.5km / 20km
 • Còn 4.5km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 20km
 • Còn 20km nữa