Vu Khắc Linh

Vu Khắc Linh

(Khac Linh)

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 100km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km
Huy chương Run for Pride 21km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 3.9km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 96.1km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 110.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 78.8km / 100km
 • Còn 21.2km nữa
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 65.7km / 100km
 • Còn 34.3km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 55.9km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 91.9km / 100km
 • Còn 8.1km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 149.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 231.6km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 141.4km / 150km
 • Còn 8.6km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 131.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa