Tu Nguyen Dinh

Tu Nguyen Dinh

(TuND)

Thành tích

Huy chương Eat clean Eat safe 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Eat clean Eat safe 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 69.6km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành