Hoàng Trọng Đạo

Hoàng Trọng Đạo

(Trọng Đạo)

Tổng số km đã chạy: 409km

Thành tích

Huy chương Eat clean Eat safe 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Eat clean Eat safe 150km
Huy chương Run For Sharing 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 166.7km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 178.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 75km / 100km
  • Còn 25km nữa