Hà Tuấn Minh

Hà Tuấn Minh

(MinhHT)

Tổng số km đã chạy: 544km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 10km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km
Huy chương Run for Pride 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 60km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 22.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 85.1km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 100.2km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 124.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 150km
 • Còn 150km nữa
Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 0km / 0km
 • Còn 0km nữa