Phuc Bui

Phuc Bui

(funnykingkong)

Tổng số km đã chạy: 383km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Eat clean Eat safe 10km
Huy chương Run For Sharing 21km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 21km
Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 28.7km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 26.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 22.6km / 42km
 • Còn 19.4km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 82.8km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 75km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành