LÊ THÀNH LỘC

LÊ THÀNH LỘC

(thanhloc20985)

Tổng số km đã chạy: 176km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Thương Về Miền Trung 20km
Huy chương Eat clean Eat safe 10km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 21km
Huy chương Run for Vaccine 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 10.2km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 21km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 79.1km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành