THÁI NGỌC QUANG VINH

THÁI NGỌC QUANG VINH

(THÁI NGỌC QUANG VINH)

Tổng số km đã chạy: 114km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Eat clean Eat safe 10km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km
Huy chương Run for Vaccine 10km