Ngô Hải

Ngô Hải

(Hai Ngo)

Tổng số km đã chạy: 105km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Eat clean Eat safe 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 55km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa