Nguyễn Đình Chiến

Nguyễn Đình Chiến

(cá nhân)

Tổng số km đã chạy: 2031km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Brave Đà Nẵng 200km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km
Huy chương Thương Về Miền Trung 200km
Huy chương Eat clean Eat safe 150km
Huy chương Run For Sharing 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 150km
 • Còn 150km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 682.9km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 150km
 • Còn 150km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 13km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 273km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 650.3km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 327.9km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành