Phan Thanh Đông

Phan Thanh Đông

(Jerry)

Tổng số km đã chạy: 654km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Tôi an toàn 150km
Huy chương Eat clean Eat safe 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 27.3km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 72.7km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 400.8km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 150km
 • Còn 150km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 137.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 150km
 • Còn 150km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 0km / 200km
 • Còn 200km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 88.9km / 100km
 • Còn 11.1km nữa