Duc Anh Pham

Duc Anh Pham

(ducanhit1988)

Thành tích

Huy chương Eat clean Eat safe 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Eat clean Eat safe 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 13.5km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành