Lê Xuân Tiến

Lê Xuân Tiến

(TienLX)

Tổng số km đã chạy: 230km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 5km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Eat clean Eat safe 21km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 36km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 33.4km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 35.9km / 50km
 • Còn 14.1km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 8.1km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 20km
 • Còn 20km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 145.8km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 6.8km / 21km
 • Còn 14.2km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 98.7km / 36km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành