Duong Nguyen Thuy

Duong Nguyen Thuy

(Dương PFR)

Tổng số km đã chạy: 583km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Thương Về Miền Trung 200km
Huy chương Eat clean Eat safe 150km
Huy chương Run For Sharing 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 33.7km / 50km
 • Hoàn thành: Còn 16.3km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 0km / 150km
 • Còn 150km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 165.9km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 30km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 205.4km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 121.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành