Văn Tuyến

Văn Tuyến

(Van Tuyen)

Tổng số km đã chạy: 141km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Save The Mekong 20km
Huy chương Brave Đà Nẵng 20km
Huy chương Eat clean Eat safe 10km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 10km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 23.4km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 24.5km / 50km
 • Còn 25.5km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 27.5km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 6.4km / 10km
 • Còn 3.6km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 13.1km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 0km / 0km
 • Còn 0km nữa