Lý Nguyễn Vương

Lý Nguyễn Vương

(NhocX)

Tổng số km đã chạy: 163km

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Eat clean Eat safe 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 35.4km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 67km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 60.8km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành