Huỳnh Văn Hiền

Huỳnh Văn Hiền

(Smile)

Tổng số km đã chạy: 702km

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Eat clean Eat safe 100km
Huy chương Run For Sharing 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 97.6km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 2.4km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 125.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 176.9km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 170.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 185.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành