Thành Duy Nguyễn

Thành Duy Nguyễn

(DziDzuiDzẻ)

Tổng số km đã chạy: 1129km

Thành tích

Huy chương Eat clean Eat safe 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Eat clean Eat safe 200km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 150km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 100km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 78.6km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 21.4km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 260.3km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 185.9km / 200km
 • Còn 14.1km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 54.5km / 100km
 • Còn 45.5km nữa
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 102.2km / 150km
 • Còn 47.8km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 200.9km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 135.7km / 150km
 • Còn 14.3km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 117.8km / 150km
 • Còn 32.2km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 117.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành