Thành Duy Nguyễn

Thành Duy Nguyễn

(DziDzuiDzẻ)

Tổng số km đã chạy: 496km

Thành tích

Huy chương Eat clean Eat safe 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Eat clean Eat safe 200km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 49.7km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 50.3km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 260.3km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Còn 21km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 185.9km / 200km
  • Còn 14.1km nữa