NGUYEN TRUNG HIEU

NGUYEN TRUNG HIEU

(HIEU KBSV)

Tổng số km đã chạy: 844km

Thành tích

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ 21km
Huy chương Save The Mekong 50km
Huy chương Brave Đà Nẵng 20km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Run For Sharing 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 100km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 92.5km / 150km
 • Hoàn thành: Còn 57.5km nữa
Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

 • Kết quả: 51.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 70.9km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 62.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 56.2km / 100km
 • Còn 43.8km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 13.3km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 70km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 98.9km / 100km
 • Còn 1.1km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 113.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 122.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 116.9km / 97km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 123.1km / 150km
 • Còn 26.9km nữa