Cao Việt Ánh

Cao Việt Ánh

(HiroCao)

Tổng số km đã chạy: 1035km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Eat clean Eat safe 200km
Huy chương Run For Sharing 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 45.1km / 100km
 • Còn 54.9km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 235km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 409.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 80.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 99.3km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 191.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành