Bùi Trung Nguyên

Bùi Trung Nguyên

(Bui Trung Nguyen)

Tổng số km đã chạy: 748km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Tôi an toàn 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Eat clean Eat safe 100km
Huy chương Run For Sharing 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 44.3km / 50km
 • Hoàn thành: Còn 5.7km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 202.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 105.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 102.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 234.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 103.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành