Nguyễn Minh Quang

Nguyễn Minh Quang

(Quang HP)

Tổng số km đã chạy: 251km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Hoàn thành: Còn 21km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 100.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 45.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 9km / 100km
 • Còn 91km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 5.3km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 101.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 50.6km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 17.6km / 50km
 • Còn 32.4km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 1km / 34km
 • Còn 33km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 4.9km / 21km
 • Còn 16.1km nữa