Huyen Dinh

Huyen Dinh

(Huyen Dinh)

Tổng số km đã chạy: 570km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Run for Pride 10km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km
Huy chương Chạy để sáng tạo 42km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Hoàn thành: Còn 42km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 46.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 10.7km / 10km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 50.5km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 39.5km / 42km
 • Còn 2.5km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 30.8km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến binh nhí dũng cảm

Chiến binh nhí dũng cảm

 • Kết quả: 79.7km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 112.5km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 165.9km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 165.9km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

 • Kết quả: 0km / 50km
 • Còn 50km nữa