Loser # Si phèo

Loser # Si phèo

(Hiếu Trần)

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Thương Về Miền Trung 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 28.3km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành