Nguyen Van Toan

Nguyen Van Toan

(Tvuasha)

Tổng số km đã chạy: 510km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Run For Sharing 100km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 102km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 113km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 132.4km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

  • Kết quả: 79.5km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

  • Kết quả: 145.3km / 63km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành