Nguyen Van Toan

Nguyen Van Toan

(Tvuasha)

Tổng số km đã chạy: 1305km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

Đã có 334 Walkers đã đồng hành

Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 118.8km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 188.6km / 116km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 159km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành