Nguyen Van Toan

Nguyen Van Toan

(Tvuasha)

Tổng số km đã chạy: 113km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 43.7km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 113km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành