Lê Thị Hương Trà

Lê Thị Hương Trà

(Lê Trà)

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Thương Về Miền Trung 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 12.3km / 21km
  • Còn 8.7km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 20.2km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

  • Kết quả: 7.6km / 21km
  • Còn 13.4km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 2km / 21km
  • Còn 19km nữa