Le Cong Hoai

Le Cong Hoai

(Hoailc)

Tổng số km đã chạy: 232km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 232.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành