Le Cong Hoai

Le Cong Hoai

(Hoailc)

Tổng số km đã chạy: 232km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km