Lê khắc Thông

Lê khắc Thông

(Thông thmilk)

Tổng số km đã chạy: 111km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 111.1km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành