Le Phuoc China

Le Phuoc China

(Runner Q2)

Tổng số km đã chạy: 621km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 51.6km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 43.2km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 43.5km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 43.2km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành