Hồ Văn Mẫn

Hồ Văn Mẫn

(Hồ Văn Mẫn)

Tổng số km đã chạy: 482km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 13.2km / 42km
 • Hoàn thành: Còn 28.8km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 35.7km / 50km
 • Còn 14.3km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 216.8km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 7.9km / 20km
 • Còn 12.1km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 187.1km / 50km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 29.5km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành