Hồ Văn Mẫn

Hồ Văn Mẫn

(Hồ Văn Mẫn)

Tổng số km đã chạy: 531km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km
Huy chương Run for Vaccine 21km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 7.9km / 20km
  • Còn 12.1km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 40.9km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa