Tạ Tiến Thành

Tạ Tiến Thành

(Tạ Tiến Thành)

Tổng số km đã chạy: 122km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km