Nguyễn Sơn Thành

Nguyễn Sơn Thành

(Tóc Mây's Papa)

Tổng số km đã chạy: 210km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Thương Về Miền Trung 200km

Đã tham gia cuộc đua:

Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 209.6km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành