Nguyễn Sơn Thành

Nguyễn Sơn Thành

(Tóc Mây's Papa)

Tổng số km đã chạy: 247km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Thương Về Miền Trung 200km