Vuthanhnhan

Vuthanhnhan

(Nhanmap)

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 50.9km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành