Ngô Minh Điền

Ngô Minh Điền

(Dien.NgoM)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km
Huy chương Thương Về Miền Trung 20km
Huy chương Run For Sharing 10km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 14km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 20.8km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 10.2km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành