Ngô Minh Điền

Ngô Minh Điền

(Dien.NgoM)

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Brave Đà Nẵng 20km
Huy chương Thương Về Miền Trung 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 0km / 21km
  • Hoàn thành: Còn 21km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 10km
  • Còn 10km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 20.8km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 20.4km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành