Trần Duy Đàn

Trần Duy Đàn

(Trần Đàn)

Tổng số km đã chạy: 1213km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 21km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Hoàn thành: Còn 21km nữa
Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 130.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 21.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 233km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 269.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Sharing together

Sharing together

 • Kết quả: 464.2km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành