Nguyễn Lê Thăng

Nguyễn Lê Thăng

(Lê Thăng)

Tổng số km đã chạy: 402km

Thành tích

Huy chương Tôi an toàn 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Tôi an toàn 150km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Sức mạnh nơ hồng

Sức mạnh nơ hồng

 • Kết quả: 39.4km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 60.6km nữa
TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

 • Kết quả: 151.8km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Còn 21km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 107.3km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành