Nguyễn trung thành

Nguyễn trung thành

(Thành Nguyễn)

Tổng số km đã chạy: 217km

Thành tích

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 10km
Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 10.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 100.3km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 107km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành