Tran Viet Son

Tran Viet Son

(Son Tran)

Tổng số km đã chạy: 332km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Thương Về Miền Trung 100km
Huy chương Eat clean Eat safe 42km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 20km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 42km