Nguyễn Việt Bích

Nguyễn Việt Bích

(nvbich)

Tổng số km đã chạy: 883km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Thương Về Miền Trung 10km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 74.8km / 100km
 • Còn 25.2km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 100.2km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 97.1km / 100km
 • Còn 2.9km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 130.4km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 137.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành