Nguyễn Việt Bích

Nguyễn Việt Bích

(nvbich)

Tổng số km đã chạy: 267km

Thành tích

Huy chương Brave Đà Nẵng 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Brave Đà Nẵng 100km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Thương Về Miền Trung 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Hoàn thành: Còn 100km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 0km / 100km
  • Còn 100km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 21.1km / 21km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 100.2km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 126.9km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành