Nguyễn Hữu Thanh

Nguyễn Hữu Thanh

(Thanh VBRC-PVMTC Runner)

Tổng số km đã chạy: 350km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Walking in love

Walking in love

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Hoàn thành: Còn 42km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 18.2km / 21km
 • Còn 2.8km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 41.6km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 26.3km / 20km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 21.2km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 44.4km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 55km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 43.1km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành