VŨ NGỌC DIỆP

VŨ NGỌC DIỆP

(DIEP VU)

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Thương Về Miền Trung 50km