Nguyễn Minh Trí

Nguyễn Minh Trí

(Zin Zin)

Tổng số km đã chạy: 341km

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 50km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 50km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 5km
Huy chương Thương Về Miền Trung 50km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 53km / 50km
  • Còn 0km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 72km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 6.2km / 5km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 105.5km / 50km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

  • Kết quả: 104.3km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành