Tuan Hoang Ngoc

Tuan Hoang Ngoc

(TuanHN)

Tổng số km đã chạy: 1751km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 214.7km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 62.4km / 150km
 • Còn 87.6km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 188.3km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 91.9km / 150km
 • Còn 58.1km nữa
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 149.8km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành