Tuan Hoang Ngoc

Tuan Hoang Ngoc

(TuanHN)

Tổng số km đã chạy: 1398km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Brave Đà Nẵng 200km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Chiến Dịch Nơ Hồng 21km
Huy chương Thương Về Miền Trung 200km
Huy chương Eat clean Eat safe 150km
Huy chương Run For Sharing 100km
Huy chương Vietcombank Hanoi's Challenge 116km

Đã tham gia cuộc đua:

Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 0km / 21km
 • Hoàn thành: Còn 21km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 22.3km / 150km
 • Hoàn thành: Còn 127.7km nữa
Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

 • Kết quả: 8km / 100km
 • Hoàn thành: Còn 92km nữa
Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 231.7km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

 • Kết quả: 150.1km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 212.8km / 150km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 21.1km / 21km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

 • Kết quả: 214.7km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 213.1km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Sharing

Run For Sharing

 • Kết quả: 106.5km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 76.4km / 100km
 • Còn 23.6km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 75km / 97km
 • Còn 22km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 62.4km / 150km
 • Còn 87.6km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 140.3km / 150km
 • Còn 9.7km nữa
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

 • Kết quả: 142.1km / 116km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành