Huuhaivov Nguyen

Huuhaivov Nguyen

(huuhaivov)

Tổng số km đã chạy: 911km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 100km
Huy chương Thương Về Miền Trung 200km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 34km
Huy chương Vì người phụ nữ yêu thương 100km
Huy chương Run for Pride 5km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: 132.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

 • Kết quả: 115km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run For Pride

Run For Pride

 • Kết quả: 10km / 5km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 42km
 • Còn 42km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: 230.7km / 200km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 8.9km / 50km
 • Còn 41.1km nữa
Tết đoàn viên theo cách riêng

Tết đoàn viên theo cách riêng

 • Kết quả: 119.6km / 34km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

 • Kết quả: 101.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

 • Kết quả: 154.9km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành