Lý Bá

Lý Bá

(Ba Ly)

Tổng số km đã chạy: 458km

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Thương Về Miền Trung 200km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 42km
Huy chương Run for Vaccine 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

 • Kết quả: 0km / 10km
 • Còn 10km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

 • Kết quả: km / km
 • Còn 0km nữa
Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ

 • Kết quả: 0km / 100km
 • Còn 100km nữa
Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

 • Kết quả: 100.6km / 42km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

 • Kết quả: 114.1km / 100km
 • Hoàn thành: Đã hoàn thành