Châu Quốc Bình

Châu Quốc Bình

(Bình)

Tổng số km đã chạy: 429km

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 150km
Huy chương Thương Về Miền Trung 200km

Đã tham gia cuộc đua:

Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 0km / 200km
  • Hoàn thành: Còn 200km nữa
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 187.7km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: 0km / 42km
  • Còn 42km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 241.1km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành