Tien-Thanh

Tien-Thanh

(Thành Tiên)

Thành tích

Huy chương Thương Về Miền Trung 200km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 200km

Huy chương Thương Về Miền Trung 200km
Huy chương Trao Cơ Hội - Nối Ước Mơ 50km
Huy chương Tết đoàn viên theo cách riêng 97km
Huy chương Cùng miền Tây vượt hạn mặn 150km
Huy chương Bản lĩnh Việt Nam 150km
Huy chương Chạy để sáng tạo 100km
Huy chương Run for Vaccine 100km
Huy chương Chiến binh nhí dũng cảm 150km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 192.5km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Run for Vaccine

Run for Vaccine

  • Kết quả: 182.9km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 40.1km / 500km
  • Còn 459.9km nữa