Tien-Thanh

Tien-Thanh

(Thành Tiên)

Tổng số km đã chạy: 396km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 150km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 150km

Huy chương Save The Mekong 150km
Huy chương Thương Về Miền Trung 200km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 163.8km / 150km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 232.4km / 200km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành