Chu Đình Minh

Chu Đình Minh

(Minh Chu)

Tổng số km đã chạy: 2820km

Thành tích

Huy chương Màu Xanh Hy Vọng 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Đã tham gia cuộc đua:

Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Vì người phụ nữ yêu thương

Vì người phụ nữ yêu thương

  • Kết quả: 264.1km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Vietcombank Hanoi's Challenge

Vietcombank Hanoi's Challenge

  • Kết quả: 579.2km / 58km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 220.4km / 42km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

  • Kết quả: 0km / 150km
  • Còn 150km nữa